Гитар

Хувийн сонирхолдоо цаг зав хомс, яарч байгаа орчин үеийн ертөнцөд онлайн сургалт улам бүр түгээмэл болж байна. Гитарыг онлайнаар сурах курс нь хөгжмийн ертөнцийг нээж, хүссэн хэн бүхэнд гэрээсээ гаралгүйгээр тоглоомын ур чадварыг эзэмших боломжийг олгоно. Танд хэрэгтэй зүйл бол хэрэгсэл, интернет байх явдал юм.