Механик

Механик хөгжмийн зэмсэг (хөгжмийн машин) - техникийн хэрэгсэл дээр тоглуулсан хөгжим тоглох зориулалттай хөгжмийн зэмсэг. Ийм багаж хэрэгслийн мэдээлэл зөөвөрлөгчийн хувьд цилиндр, диск, үнэртэй ус, үнэртэй ус зэргийг ашиглаж болно. Механик зэмсэг ашиглан хөгжим тоглохын тулд дүрмээр бол тусгай хөгжмийн мэдлэг шаардагдахгүй.