Идио утаснууд

Идиофон (Грек хэлнээс Ἴδιος - түүний + Грек. Φωνή - дуу чимээ), эсвэл бохирдуулагч хэрэгсэл - хөгжмийн зэмсэг, хөгжмийн зэмсэг, хөгжмийн зэмсэг, түүний бие эсвэл түүний хэсэг нь урьдчилсан хурцадмал байдал, шахалтын дуу чимээ гаргах шаардлагагүй дууны эх үүсвэр юм. (сунгасан утас эсвэл утас эсвэл сунгасан утас мембран). Энэ бол хамгийн эртний хөгжмийн зэмсэг юм. Идиофон нь дэлхийн бүх соёлд байдаг. Тэдгээр нь ихэвчлэн мод, металл, керамик эсвэл шилээр хийгдсэн байдаг. Идиофон бол найрал хөгжмийн салшгүй хэсэг юм. Тиймээс ихэнх цочролын хөгжмийн зэмсгүүд нь мембрантай бөмбөрийг эс тооцвол идиофонд хамаардаг.