Y - Өгөгдмөл

  • Y - Өгөгдмөл

    Эв найрамдалгүй. Холбогч бус урвуу.

    Алдарт "Ипанемагийн охин" жазз хөгжмийн зохиол ямар аккордоор эхэлдэг вэ? Нотон аккорд нь гуравны нэгээр байрлуулсан 5 нотоос бүрдэх хөвч юм. Хөвчний нэр нь түүний дээд ба доод дууны хоорондох завсарын нэрээс гаралтай - нона. Хөвчний дугаар нь мөн энэ завсарыг заадаг: 9. Долоо дахь хөвч дээр дээрээс гуравны нэгийг нэмэх, эсвэл (энэ нь ижил төстэй үр дүнд хүргэдэг) ижил долдугаар хөвчний язгуур нотод none нэмэх замаар бус хөвчийг үүсгэдэг. Хэрэв доод ба дээд дууны хоорондох зай нь том нона байвал хөвч бусыг big гэж нэрлэдэг. Хэрэв доод ба дээд дууны хоорондох зай бага бол...