Хөгжмийн зэмсгийн төрлүүд

Хүн бүр хөгжимд дуртай, энэ нь гайхалтай мөчүүдийг өгч, тайвшруулж, баярлуулж, амьдралын мэдрэмжийг өгдөг. Төрөл бүрийн хөгжмийн зэмсгүүд нь өөр өөр шинж чанартай бөгөөд бүтэц, үйлдвэрлэлийн материал, дуу чимээ, тоглох техникээрээ ялгаатай байдаг. Тэднийг ангилах гэж олон оролдлого хийсэн. Бид хөгжмийн зэмсгүүдийн төрлийг зураг, нэрээр нь байрлуулсан жижиг гарын авлагыг эмхэтгэхээр шийдсэн бөгөөд ингэснээр эхлэн суралцагч бүр хөгжмийн ертөнцийн олон янз байдлыг ойлгоход хялбар болно. Хөгжмийн зэмсгийн ангилал:

  • Strings
  • Brass
  • Рид
  • Бөмбөр
  • Цохиур
  • Гарнууд
  • Цахилгаан хөгжим