Лигиналь

Бүгдээрээ harmonica. Хөгжимчин хөгжмийн зэмсэг рүү агаар үлээж, жижиг төмөр хэлээр чичиргээ үүсгэснээр түүний сэтгэл татам дуу чимээ үүсдэг. Зэгсэнд баян хуур, товч хуур, баян хуур, казоо зэрэг багтана. Нэмж дурдахад саксофон, фагот, кларнет зэрэг зэгсэн үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүдийг тэдэнтэй холбож болох бөгөөд дуу чимээ нь жижиг модон хавтан - таягны чичиргээний улмаас үүсдэг.