Гарнууд

Гарын хөгжмийн зэмсгүүдэд төгөлдөр хуур эсвэл эрхтэний гартай аливаа зэмсэг орно. Ихэнх тохиолдолд орчин үеийн тайлбарт гар нь том төгөлдөр хуур гэсэн үг юм. төлөвлөгөө, эрхтэн, эсвэл синтезатор. Нэмж дурдахад энэ дэд бүлэгт ятга, баян хуур, мелотрон, клавихорд, гармони зэрэг орно.