String

Хийл, гитар, виолончель, банжо бүгд утсан хөгжмийн зэмсэг юм. Тэдгээрийн дуу чимээ нь сунгасан утаснуудын чичиргээний улмаас гарч ирдэг. Нум, суга татсан утаснууд байдаг. Эхнийх нь нум ба утас хоёрын харилцан үйлчлэлийн үр дүнд дуу чимээ гардаг - нумын үсний үрэлт нь утсыг чичиргээнд хүргэдэг. Хийл, хийл, хийл энэ зарчмаар ажилладаг. Хөгжимчин өөрөө хуруугаараа юм уу, цахилгаан утсанд хүрч, чичиргээ үүсгэдэг учир ховхорсон хөгжмийн зэмсгүүд дуугардаг. Гитар, банжо, мандолин, домра яг энэ зарчим дээр ажилладаг. Заримдаа нумтай хөгжмийн зэмсгүүдийг тонгорог ашиглан тоглодог бөгөөд энэ нь арай өөр тембрийг олж авдаг гэдгийг анхаарна уу. Ийм хөгжмийн зэмсгүүдэд хийл, контрабас, морин хийл орно.