Альбертиев дарга
Хөгжмийн нөхцөл

Альбертиев дарга

Толь бичгийн ангилал
нэр томъёо, ойлголт

Альберт бассууд - зүүн гарын хэсгийг fp-ээр харуулах. хэмнэлээр жигдэрсэн (задарсан) хөвч хэлбэрийн хэсэг. Италийн нэртэй холбоотой нэр. хөгжмийн зохиолч Д.Альберти, энэ аргыг зохион бүтээсэн гэж үздэг. Тэдний fp-д. Тэрээр зохиол бүтээлдээ ийм танилцуулгыг өргөн ашигладаг байсан боловч заримдаа түүнээс өмнө ч ашигладаг байсан (жишээлбэл, Пачелбелийн Hexachordum Appolinis-ийн хувилбарууд, 1699). А.б. үйлдвэрлэлд ихэвчлэн олддог. И.Гайдн, В.А.Моцарт, Л.Бетховений анхны зохиолуудад.

Альбертиев дарга

В.А.Моцарт. А-дур төгөлдөр хуурт зориулсан сонат, III хэсэг.

хариу үлдээх