Чойрууд

Манай орны олон хүмүүс найрал дууг сургууль, сүмтэй холбодог. Эсвэл огт үүсгэдэггүй. Бид хөгжмийн боловсролын цоорхойг нөхөж, ядаж л ёс суртахууны үүднээс сонсох ёстой найрал дууны чуулгын тухай ярьдаг.